Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
بیماریهای تاندون عضله بای سپس
تعداد بازدید: 4422
بیماریهای تاندون عضله بای سپس

عضله بای سپس یاهمان عضله دو سر بازویی ، عضله ای است که در قسمت قدامی بازو قراردارد و عملکرد آن خم نمودن آرنج و چرخاندن ساعد می باشد با توجه به اینکه یکی از سرهای این عضله در داخل مفصل شانه می باشد ، بیماریهای این سر می تواند موجب درد و کاهش عملکرد شانه گردد و یکی از علل درد و محدودیت حرکت شانه ، بیماریها و خصوصا التهاب این تاندون می باشد . 

در این موارد بیمار معمولا متعاقب فعالیت سنگین ورزشی و یا کاری دچار درد و محدودیت شدید حرکت شانه می شود که درد معمولا در قسمت قدامی شانه می باشد . درمان این حالت در مرحله اول استفاده از داروهای ضد التهاب می باشد ولی در موارد پیشرفته عمل جراحی ممکن است برای درمان نیاز باشد .

print