Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
آرتروپلاستی و یا تعویض مفصل شانه
تعداد بازدید: 7195
آرتروپلاستی و یا تعویض مفصل شانه
آرتروپلاستی ویا همان تعویض مفصل شانه با پروتز( یا همان مفصل مصنوعی شانه) به اعمال جراحی اطلاق می گردد که در آن تخریب مفصل شانه به حدی می باشد که دیگر امکان بازسازی مفصل وجود نداشته و یا آنکه در صورت بازسازی عملکرد شانه در حد مطلوب نخواهد بود . در این موارد جراح ترجیح میدهد به جای انجام اعمال جراحی متعدد که می تواند هزینه بیشتری و در نهایت نتیجه نامطلوب تری برای بیمار داشته باشد ، عمل جراحی آرتروپلاستی و یا همان تعویض مفصل شانه را برای بیمار انجام دهد.
مواردی که می تواند نیاز به انجام آرتروپلاستی در شانه داشته باشند شامل موارد زیر می باشند:
1. شکستگی های چن قطعه ای شانه که در آن بعلت تعدد زیاد قطعات خونرسانی به سر استخوان بازو مختل میگردد. لذا در این موارد جااندازی و ثابت کردن قطعات شکستگی نمی تواند نتیجه مناسب داشته باشد.
2. شکستگی - دررفتگی های چند قطعه ای شانه که در این موارد احتمال آسیب به خونرسانی سر استخوان بازو نسبت به حالت قبل بیشتر می باشد.
3. استئوآرتراتیس یا همان آرتروز شدید مفصل شانه که دیگر درمان دیگری برروی آن موثر نمی باشد.
4. سیاه شدن سر استخوان شانه که می تواند به علت عوامل مختلف از جمله مصرف الکل و یا کورتیکواستروئید باشد.
5. تومورهایی که در آن ها مفصل شانه بعلت رشد تومور کاملا تخریب می شود.
لازم به ذکر است در موارد وجود عفونت ، انجام آرتروپلاستی ممنوع می باشد حتی وجود عفونت در نواحی دیگر از بدن نیز می تواند انجام آرتروپلاستی را با خطر بالا مواجه نماید.
از طرفی آرتروپلاستی باید همیشه به عنوان آخرین قدم درمانی انجام شود و تا حد امکان از روشهای دیگر درمانی استفاده کرد.

در مورد آرتروپلاستی شانه باید ذکر شود که انواع متعدد دارد که دو نوع اصلی آن 1. عادی 2. معکوس می باشند.

 

 

نوع معکوس برای مواردی استفاده می شود که بیمار علاوه بر تخریب مفصل شانه دچار پارگی شدید و غیر قابل ترمیم تاندونهای روتاتورکاف نیز باشد.
در بقیه موارد معمولا از نوع عادی استفاده می شود.

print