Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
بیماری شانه یخ زده
تعداد بازدید: 8435
بیماری شانه یخ زده

Frozen shoulder
بیماری شانه یخ زده به حالتی گفته می شود که در آن ضخیم شدگی کپسول مفصلی و چسبندگی های داخل مفصلی در شانه موجب کاهش دامنه حرکتی مفصل شانه میگردند. به طوری که می توانند دامنه حرکتی مفصل شانه را حتی به حد صفر کاهش دهند.
این بیماری به دو دسته بزرگ تقسیم می شود :
1. نوع ایدیوپاتیک :در این نوع هیچ عامل بوجود آورنده ای بطور مشخص وجود ندارد وعلائم بیمار بصورت آرام با یک درد پیش رونده در شانه شروع میشود. به این ترتیب که بیمار در ابتدا فقط از درد شدید و پیشرونده شانه که هرروز نیز بر شدت آن افزوده میگردد شکایت دارد . این درد در زمان خواب و شب هنگام تشدید میگردد . حرکات شانه بیمار در ابتدا کاهش چندانی ندارد گرچه وجود درد خود به خود برای بیمار محدودیت حرکتی در شانه بوجود می آورد. در این مرحله شاید بیماری با آسیب های تاندونهای روتاتورکاف و یا بیماری ایمپینجمنت قابل اشتباه باشد ولی نکته مهم ام آر آی طبیعی و یا نسبتا طبیعی بیمار میباشد.

با گذشت زمان کم کم محدودیت در حرکت مفصل شانه شروع میشودو درد رفته رفته کاهش میابد.خشکی و محدودیت حرکت شانه حالت پیشرونده داشته بطوری که میتواند بطور کامل حرکات شانه را محدود نماید . در این مرحله به بیماری " شانه یخ زده " گفته می شود. سیر بیماری معمولا بعد از ماهها به سمت بهبودی نسبی پیش میرود ولی اینکه درچه زمانی بطور کامل این حالت از بین خواهد رفت مشخص نیست وشاید حتی چند سال بطول انجامد.

درمان این بیماری با توجه به اینکه می تواند بطور خود به خود بهبود یابد در مراحل ابتدایی، استفاده از داروهای ضد درد و فیزیوتراپی میباشد. ولی در مواردی که خشکی و محدودیت حرکتی شانه بسیار طولانی شده باشد و پاسخ مناسب به درمان های غیر جراحی ندهد گاهی انجام عمل جراحی برای بهبود زودرس بیمار توصیه میگردد.


           2. انواع ثانویه : دراین انواع بیماری شانه یخ زده متعاقب شرایط و یا بیماریهای داخل مفصلی شانه بوجود می آید که مهمترین آنها شامل موارد زیر میباشد :
1. متعاقب آسیبهای شانه
2. متعاقب شکستگیهای شانه
3. متعاقب پارگیهای تاندونهای روتاتورکاف

4. متعاقب انجام اعمال جراحی شانه

در موارد فوق الذکر معمولا باید در ابتدا عامل بیماری را درمان نمود و بعد از آن حرکات شانه را با استفاده از فیزیوتراپی بهبود بخشید. ولی چنانچه پاسخ مناسب مشاهده نشد انجام عمل جراحی برای از بین بردن محدودیت حرکت شانه توصیه میگردد.


print